JODOI.ORG

ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบ Cert.IT และ รวบรวมของฟรีจากอาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร (อาจารย์ ดอย )

นายเกรียงศักดิ์ นามโคตร ( อาจารย์ดอย )

Certifications :
- CCNA (Cisco Certify Nework Associate)
- CCNA Security (Cisco Certified Network Associate Security)
- CCDA (Cisco Certified Design Associate)
- Cisco Express Foundation Design Specialist
- CCNP (Cisco Certified Network Professional)
- CCDP (Cisco Certified Design Professional)
- SBCSEN , SBCSAM , SMBAM , SMBEN , CQS-SMBE from Cisco SMB University
- CompTIA Linux+
- CompTIA Security+
- Pearson VUE Certified Administrator

http://www.jodoi.com/trainer/Trainer_Kriangsak.pdf

JODOI ORG จะเป็น Website ที่รวบรวมบทความทางด้าน Network และ Linux ที่เขียนและเรียบเรียงโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร ( อาจารย์ดอย ) รวมถึงมีการเฉลย Lab CCNA by Jodoi ด้วยนะครับ และยังรวบรวมของฟรีจากทีมงานโจดอยอีกด้วย หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่แวะเข้าเยี่ยมชม website นี้

บทความใหม่

Certificate IT หรือ IT Certificate คืออะไร

Certificate IT หรือ IT Certificate คือประกาศนียบัตรของ Product ทางด้านไอที ไม่ว่าจะเป็น Software หรือ Hardware ซึ่งมีอยู่หลาย Product และ Certificate จะเป็นสิ่งรับรองว่าบุคคลผู้นี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญใน Product นั้นๆ และสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Product นั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพสามารถที่จะดูแลและแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับ Product นั้นๆได้ดีเยี่ยม

เราสามารถแบ่ง Certificate ออกเป็นประเภทต่างๆได้มากมาย ในที่นี้ขอแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1)Vendor-specific certifications ( ใบประกาศนียบัตรของเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง) เช่น Apple Inc. , Avaya , Cisco Systems , Brocade  ,Citrix Systems ,Hewlett-Packard , Dell , IBM , Juniper , Microsoft Corporation, เป็นต้นครับ

2) Third-party and vendor-neutral certifications ( ใบประกาศนียบัตรขององค์กรณ์หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ทาง อ้อมไม่ได้อิงผลิตภณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยตรง ) เช่น

SCIPP ,MigrationX,The BSD Certification Group Inc. Basic Computer Literacy Certification, CompTIA (Computing Technology Industry Association) ,(ISC)² sponsors the CISSP, Linux Professional Institute , เป็นต้น

3) General certification ( ใบประกาศนียบัตรทั่วๆไป ขององค์กรณ์หรือสถาบันต่างๆ ) เช่น IEEE Computer Society, IET, BCS เป็นต้น

อ่านต่อ

 

Cisco Career Certifications

ตอนนี้ Cisco มีการจัดแบ่ง Certifificate ออกเป็น 5 ระดับ คือ 1) ระดับ Entry 2) ระดับ Associate 3) ระดับ Professional 4) ระดับ Expert และ 5) ระดับ Architect

อ่านต่อ

Lab CCNA by Jodoi

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์เท่านั้น ทุก Lab ถูกออกแบบจากประสบการณ์การทำงานจริงที่พบเจอ เป้าหมายเพื่อแบ่งปันให้กับผู้เรียนในหลักสูตร CCNA กับทางโจดอย หรือผู้ทำงานในสายงานไอทีทางด้าน Networkทั่วไป ให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากทำงาน จะเน้นการ Troubleshooting เป็นหลัก หมั่นฝึกฝนและปฏิบัติบ่อย ๆ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับ

ตัวอย่างโจทย์ข้อที่ 1

Engineer ผู้ดูแล Network HQ และ สาขา B1 ทำการ Config Router Cisco HQ แต่ยังไม่สมบูรณ์ ให้ Admin ผู้ดูแลทำให้ PC และ Server ทุกเครื่องติดต่อกันได้ โดยมีเงื่อนไขคือ เข้าได้เพียง Router HQ และ Switch Cisco ฝั่งสาขา B1 เท่านั้น password และ IP ของ router HQ ต้องทำการหาเอง

ทดสอบทำ Lab http://jodoi.com/lab/lab.html

เฉลย Lab.1

- การทำ Lab.1 เริ่มต้นต้องทำการ recovery password ของ Router HQ ก่อน และใช้ command #show cdp neighbors detail ช่วยในการหา IP ของ Router neighbors เพื่อนำ IP มา Set ที่ฝั่ง Router ของเรา เช่น

การ recovery password ของ Router ดูได้จากใน youtube ที่ https://www.youtube.com/user/MrJodoi

HQ#show cdp neighbors detail

Device ID: Switch
Entry address(es):
Platform: cisco 2960, Capabilities: Switch
Interface: FastEthernet0/0, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/1
Holdtime: 170

Version :
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

advertisement version: 2
Duplex: full
---------------------------

Device ID: B1
Entry address(es):
IP address : 33.33.33.33
Platform: cisco C2600, Capabilities: Router
Interface: FastEthernet0/1, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/0
Holdtime: 178

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang

advertisement version: 2
Duplex: full
---------------------------

Device ID: ISP
Entry address(es):
IP address : 222.222.222.202
Platform: cisco C2600, Capabilities: Router
Interface: Serial0/0, Port ID (outgoing port): Serial0/0
Holdtime: 158

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang

advertisement version: 2
Duplex: full

ลองดูนะครับว่าจะทำได้หรือไม่

 

ตัวอย่างโจทย์ ข้อ 5

engineer ผู้ดูแลระบบ Network ของ Jodoi IT ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ ได้ทำการ config ACL ที่ Router HQ ผิดไว้ ต้องการแก้ไข config ดังนี้

1. acl 101 ห้าม Server IP 111.111.111.111 เปิด web 203.111.111.102 เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่เหลือ อนุญาตทั้งหมด
2. acl 100 ห้าม PC IP 192.168.2.200 เปิด web ทุก website แต่สามารถเปิด web 203.111.111.102 ได้เพียง web เดียว PC IP 192.168.2.0/24 อื่นๆ ไม่สามารถเปิด web 203.111.111.102 ได้ เงื่อนไขอื่นๆ ใช้งานได้ปกติ

Lab นี้แก้ไขโดยการ remote ผ่านทาง wireless เท่านั้นนะครับ เพื่อความเหมือนจริง
ให้ Admin ผู้ดูแลต่อทำการ Config ที่ PC 172.18.1.102 เท่านั้น และ password สำหรับ telnet คือ jodoi

ทดสอบทำ Lab http://jodoi.com/lab/lab.html

เฉลย Lab.5

โจทย์ข้อนี้เริ่มต้นด้วยการ Connect Access Point ให้ได้ก่อน โดยการใส่ค่า Authentication ให้ถูกต้อง เมื่อ Connect ได้แล้วให้ทำการตรวจสอบ IP Address ทดลอง Ping และ telnet เข้า Router Jodoi-HQ แล้วดำเนินการทำ ACL ได้เลยครับ

ข้อควรระวัง เรื่องการแก้ไข ACL ทำด้วยความรอบคอบนะครับ

PC>ipconfig

Wireless0 Connection:(default port)
Link-local IPv6 Address.........: ::
IP Address......................: 172.18.1.102
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 172.18.1.254

PC>ping 222.222.222.221

Pinging 222.222.222.221 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 222.222.222.221: bytes=32 time=120ms TTL=253
Reply from 222.222.222.221: bytes=32 time=60ms TTL=253
Reply from 222.222.222.221: bytes=32 time=61ms TTL=253

Ping statistics for 222.222.222.221:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 60ms, Maximum = 120ms, Average = 80ms

PC>telnet 222.222.222.221
Trying 222.222.222.221 ...Open
##################################################################
##################################################################

Welcome to Jodoi Lab
If you have question?
Please cantact Jodoi Team
http://www.jodoi.com or sale@jodoi.com
Thank You.

#################################################################
#################################################################

 

User Access Verification

Password:
bkk>en
Password:
bkk#

ลองดูนะครับว่าจะทำได้หรือไม่

 

ตัวอย่างโจทย์ ข้อ 21

Lab Routing
1) Set Routing RIP version 2
2) Set Routing OSPF process-id=1 ,area-id=0
3) Set Routing EIGRP AS-Number= 22
3.1 ) Use command show ip eigrp topology and show ip route on Router R1
3.2 ) Router R1 change bandwidth interface s0/2 to 1024 kilobits Use command show ip eigrp topology and show ip route on Router R1 again
3.3 )Router R1 add config variance 2 on eigrp 22
( R1(config)#router eigrp 22
R1(config-router)#variance 2 )
Use command show ip eigrp topology and show ip route on Router R1 again
Note : Before config routing must first add IP & WAN

ทดสอบทำ Lab http://jodoi.com/lab/lab.html

โจทย์ข้อนี้ให้ทดลองทำการ Config Routing แบบต่างๆ เช่น RIP version 2 , OSPF และ EIGRP

โดยเฉพาะ EIGRP จะได้เรียนรู้ในเรื่องการทำ Load Balancing แบบค่า Cost ไม่เท่ากันด้วย

R1#show ip eigrp topology

P 10.10.10.40/29, 1 successors, FD is 2684416
via 10.10.10.2 (2684416/2172416), Serial0/0
via 10.10.10.10 (3014400/28160), Serial0/2

P 10.10.10.4/30, 1 successors, FD is 2681856
via 10.10.10.2 (2681856/2169856), Serial0/0
via 10.10.10.10 (3523840/2169856), Serial0/2

P 10.10.10.20/30, 2 successors, FD is 3193856
via 10.10.10.2 (3193856/2681856), Serial0/0
via 10.10.10.14 (3193856/2681856), Serial0/1
via 10.10.10.10 (3523840/2169856), Serial0/2

R1# show ip route

D 10.10.10.4/30 [90/2681856] via 10.10.10.2, 00:01:24, Serial0/0

D 10.10.10.20/30 [90/3193856] via 10.10.10.2, 00:01:15, Serial0/0
[90/3193856] via 10.10.10.14, 00:01:15, Serial0/1

D 10.10.10.40/29 [90/2684416] via 10.10.10.2, 00:01:15, Serial0/0

ทำการ Config variance 2 และตรวจสอบด้วย # show ip route ดูใหม่ จะเห็นผลครับ

R1(config)#router eigrp 22
R1(config-router)#variance 2

R1# show ip route
D 10.10.10.4/30 [90/2681856] via 10.10.10.2, 00:00:28, Serial0/0
[90/3523840] via 10.10.10.10, 00:00:30, Serial0/2

D 10.10.10.20/30 [90/3193856] via 10.10.10.14, 00:00:30, Serial0/1
[90/3523840] via 10.10.10.10, 00:00:30, Serial0/2
[90/3193856] via 10.10.10.2, 00:00:28, Serial0/0


D 10.10.10.40/29 [90/2684416] via 10.10.10.2, 00:00:28, Serial0/0
[90/3014400] via 10.10.10.10, 00:00:30, Serial0/2


ลองดูนะครับว่าจะทำได้หรือไม

 

บทความโดยอาจารย์ดอย อ่านได้ที่ http://ajdoi.jodoi.org

ตอนนี้มีบทความเพิ่มเติมคือ

- มา Confg Routing บน Router CISCO กันครั

Routing Protocol คือ Protocol ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน routing table ระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆที่ทำงานในระดับ Network Layer (Layer 3) ได้แก่ Router , Switch Layer 3 , Firewall ,Linux Server เป็นต้น เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถส่งข้อมูล (IP packet) ไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทางได้อย่างถูกต้อง Router จะรู้ว่าไปยัง IP ปลายทางได้ทาง Interface ใด หรือไปทาง Router ตัวไหน ได้จาก routing table นั่นเอง

ตัวอย่าง Routing Protocol ได้แก่ RIP (Routing Information Protocol) , OSPF (Open Shortest Path First), IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) (Cisco Proprietary), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) (Cisco Proprietary) ,BGP (Border Gateway Protocol) เป็นต้น

Routing Protocol ทำงานอยู่บน Layer 3 ของ OSI 7 Layers ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับ Network ก่อนตรวจสอบ Config Routing ให้ทำการตรวจสอบในส่วนของ Layer 1 และ Layer 2 ก่อนนะครับ
Routing Protocol แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ
1.กลุ่ม Static ( Static Route และ Default Route )
2.กลุ่ม Dynamic และ Dynamic ยังแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ IGP ( Routing ที่ใช้ภายในหน่วยงาน หรือภายในองค์กรตัวเอง ไม่ได้คุยต่าง ISP ) และ EGP (Routing ที่ใช้คุยข้ามองค์กร หรือหน่วยงาน หรือต่าง ISP กัน หรือใช้คุยระหว่าง ISP ) ตามรูปภาพ ควรเลือกใช้ Routing ให้เหมาะสมกับองค์กรของเรานะครับ อ่านต่อ

- มารู้จัก WAN กันให้มากขึ้นกว่าเดิมครับ

WAN (Wide Area Network) หรือ เครือข่ายบริเวณกว้างหรือระยะไกล เช่นการเชื่อมต่อ link ระหว่างจังหวัดกรุงเทพฯ ไปยังเชียงใหม่หรือภูเก็ต เป็นต้น
สิ่งที่แยกระหว่าง LAN และ WAN ที่ชัดเจนได้แก่
1) พื้นที่หรือภูมิศาสตร์ LAN จะถูกจำกัดอยู่ภายในตึกเดียวกันหรือภายในบริเวณพื้นที่เดียวกันเช่นภายใน บริเวณโรงงาน ,โรงแรม, โรงเรียน หรือภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เป็นต้น ส่วน WAN จะเป็นการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ไกลออกไป เช่นการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด หรือระหว่างประเทศ เป็นต้น จะเห็นว่าเป็นระยะไกลแน่นอน
2) ความเป็นเจ้าของสายสัญญาณหรืออุปกรณ์ต่างๆ LAN เจ้าของบริษัทหรือเจ้าขององค์กร เป็นเจ้าของเอง สามารถที่จะลากสายสัญญาณเอง เช่นสาย LAN ต่างๆได้เอง จัดซื้อมาเองได้เลย ส่วน WAN ต้องมีการเช่าซื้อบริการจากผู้บริการภายนอกที่ให้บริการสื่อสัญญาณหรือ Media ต่างๆ ได้แก่ Media Service Provider หรือ Internet Service Provider อีกที อ่านต่อ

- มา Config PPP PAP และ PPP CHAP บน CISCO Router กันครั

PPP ( Point-to-Point Protocol ) สามารถใช้ในการขนส่ง packet ได้หลากหลาย protocol เช่น TCP/IP ,Novell IPX ,Apple Talk เป็นต้น และ PPP ยังสามารถใช้ได้ในการสื่อสารแบบ synchronous และ asynchronous ด้วย
PPP มีวิธีการพิสูจน์ผู้ใช้อีก 2 วิธี คือ PAP (Password Authentication Protocol) และ CHAP (Challenge-Hand-shake Authentication Protocol)
คุณสมบัติของ PAP (Password Authentication Protocol) มีดังนี้
- Two-way Handshake ( เป็นการ Authentication แบบ 2 ทางคือส่ง Username และ password ไปตรวจสอบ ถ้าถูกต้องก็สามารถเชื่อมต่อได้ ถ้าผิดก็จะโดนปฏิเสธการเชื่อมต่อ )
- Password send in plaintext ( ไม่มีการเข้ารหัส Username และ Password ในระหว่างการขอเชื่อมต่อ)

คุณสมบัติของ CHAP (Challenge-Hand-shake Authentication Protocol)
- Three-way Handshake ( เป็นการ Authentication แบบ 3 ทางคือ 1)ก่อนที่จะมีการเชื่อมต่อ จะมีการส่งค่า Challenge ให้ผู้ที่จะเชื่อมต่อ 2)มีการนำ Username และ password มาเข้ารหัสก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อ 3) ถ้าถูกต้องก็สามารถเชื่อมต่อได้ ถ้าผิดก็จะโดนปฏิเสธการเชื่อมต่อ )
- Hash values, not actual passwords, are sent across the link. ( มีการเข้ารหัส Username และ Password ด้วยวิธีการ Hashing ) อ่านต่อ

- มาแก้ไขปัญหา Network และ Internet แบบมืออาชีพ โดยใช้ OSI Model กันครับ

จากประสบการณ์ทำงานของ Network Engineer ส่วนใหญ่ จะพบว่ามีหลากหลายวิธีในการแก้ไขปัญหา Network และ Internet ให้กลับมาใช้งานได้ปกติตามเดิม เพื่อให้เป็นหลักการที่เป็นสากลมากขึ้น ขอแนะนำ 2 วิธีการคือ Top-Down Approach และ Bottom-Up Approach ซึ่งจริงๆแล้วควรใช้คู่กัน ทั้ง 2 วิธีควรมีความรู้ในเรื่องของ OSI 7 Layers ก่อน ศึกษาเพิ่มเติมจากบทความ http://www.jodoi.com/book/OSI%207%20Layer.pdf หรือ ดูจาก youtube http://www.youtube.com/playlist?list=PLxTcKTJPFY7OgEB8CpeUO_JwlgF1Hrn7F นะครับ

การแก้ปัญหาด้วย Top-Down Approach
จะเริ่มจากการตรวจสอบจาก Layer บนสุด คือ Application Layer แล้วค่อยตรวจสอบ Layer ล่างต่อๆไป
1.เปรียบเทียบการทำงานของ Application ต่างๆในแต่ละเครื่อง PC หรือ Server เช่น เปรียบเทียบ การใช้งานรับส่ง e-mail , การเปิด website ผ่าน Browser (IE,Firefox,Google Chrome) ,การใช้งาน skype ,การใช้งาน FTP เป็นต้น
ถ้าผลที่ได้คือมีเพียงบาง Application เท่านั้นที่ใช้งานไม่ได้ แสดงว่า Network ปกติ แต่ถ้าทุก Application ไม่สามารถใช้งานได้เลยลองตรวจสอบว่าเป็นหมือนกันทุกเครื่องหรือไม่
2.ตรวจสอบการใช้งาน Application ของทุกเครื่อง ถ้ามีปัญหาทุก Application ในทุกเครื่อง ก็ตรวจสอบเรื่อง Network ต่อไป แต่ถ้ามีปัญหาเพียงบาง Application เท่านั้น ก็ตรวจสอบเฉพาะเครื่อง PC ที่มีปัญหาเท่านั้น โดยในแต่ละ Application จะมี report แสดง error อยู่แล้ว นำ error ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุต่อไป และตรวจสอบลงมาจนกว่าจะถึง Physical Layer

more

- มาแก้ไข ACL บน Router CISCO กันครับ

การแก้ไข ACL บน Router CISCO จากเดิม ถ้าเราต้องการแก้ไข config ACL เดิมนั้น ต้องทำการ Copy ใส่ Notepad ไว้ก่อน แล้วจัดบรรทัดให้ถูกต้อง แล้วจึง Config ลงไปใหม่ได้ เพราะเมื่อทำการลบ Config ACL แบบ ตัวเลขนั้น ลบเพียงบรรทัดเดียวจะหายทั้งหมด ( ควรศึกษา การทำ ACL แบบตัวเลข บน router CISCO จากวีดีโอก่อนครับ http://www.youtube.com/watch?v=sInWqc0hpgM )

ปัจจุบัน IOS เวอร์ชั่นใหม่ ( เวอร์ชั่น 12.3 ขึ้นไป ) สามารถแก้ไข ACL ได้ทั้งแบบตัวเลขและแบบชื่อ ( Number ACL และ Name ACL ) แล้ว
ตัวอย่างการแก้ไขดังนี้ครับ

Jodoi-HQ-NAT#show run

!
access-list 1 deny host 192.168.1.100
access-list 1 deny host 192.168.1.101
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
!
จากเดิมมีการทำ ACL แบบตัวเลขไว้ คือ ACL number 1 มี 4 บรรทัด ให้ใช้ command show ip access-lists 1

more

- บทความอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมที่ http://ajdoi.jodoi.org

ฟรีวีดีโอการสอนทางด้าน Network และ linux Server บน youtube

- วีดีโอยอดนิยม Basic Network Command ตอนที่ 1 by Jodoi(ping,traceroute) ในการทำงานด้าน Network นั้น การใช้ Command พื้นฐานมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะ การใช้ ping และ traceroute เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้เบื้องต้น ผู้ที่เข้าใจจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วขึ้น หวังว่าวีดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

- วีดีโอยอดนิยมอันดับ 2 IP Address version 4 ตอนที่ 1 by Jodoi ในการใช้งาน Network หรือ Internet ยังไงก็ต้องมีการ Set IP Address ดังนั้นควรอย่างยิ่งที่จะรู้ที่มาที่ไป หวังว่า วีดีโอนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่าน ไม่มากก็น้อยนะครับ

สามารถดูวีดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/user/MrJodoi

โจดอยเพื่อสังคม

โจดอยจะมีการจัดฟรีสัมมนาให้กับทางสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ทั้งค่าอบรมและค่าสอบหลักสูตรไอที โดยที่ผ่านมามีการจัดอบรมให้แล้วที่มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ และทางภาคใต้ หลายมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจติดต่อทาง อาจารย์เกียงศักดิ์ นามโคตร (อ.ดอย ) ได้โดยตรง ที่เบอร์ 081-916-5773 หรือที่ e-mail : jodoi@jodoi.com

มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือที่ทางโจดอยเคยไปให้ความรู้แล้วได้แก่ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่, วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, และมหาวิทยาลัยทางภาคใต้ที่ทางโจดอยเคยไปให้ความรู้แล้วได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรร มราช, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ,มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นต้น

ตัวอย่างล่าสุด คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน : หลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์การจัดอบรมสัมมนา :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับเจ้าหน้าที่ในสายงาน และได้เข้าใจสายงานของตนเองมากขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน

more

ฟรีสัมมนาทางด้านไอทีกับทางโจดอย

โจดอยได้มีกาจจัดฟรีสัมมนาทางด้านไอทีในหัวข้อ Beginning Network Professional by Jodoi โดยมีหัวข้อดังนี้

ตัวอย่างหัวข้อสัมมนาครั้งที่ 1

- IT Certifications

- IP Address

- Basic Network Command

- Basic Config Router

ตัวอย่างหัวข้อสัมมนาครั้งที่ 2

13.00 น. - 13.30 น. ลงทะเบียนเข้างาน
13.30 น. - 14.00 น. เปิดงานและ Network Professional คือใคร
14.00 น. - 14.30 น. Linux Server ดีอย่างไร
14.30 น. - 15.00 น. IT Security จำเป็นอย่างไร
Coffee Break
15.30 น. - 16.00 น. Network command ที่ควรรู้จักและวิธีการใช้
16.00 น. - 16.30 น. สาธิตการ recovery password Router และ switch Cisco
16.30 น. - 17.00 น. ถามตอบปัญหา Network

ตัวอย่างหัวข้อสัมมนาครั้งล่าสุด

Free Seminar 15 March 2014 13.00 - 17.00
Jodoi Network & Security Day หัวข้อบรรยายดังนี้
12.30 - 13.00  - ลงทะเบียนเข้างาน
13.00 - 13.30  - IT Certifications in Thailand  (Speaker: อาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร (อ.ดอย)บริษัท โจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด )
13.30 - 14.30  - The Power of Integration: Netway 2-Factor Authentication & Cisco Infrastructure for High-Level Enterprise Security
                        The Power of Integration: การผสานรวมระบบการพิสูจน์ทราบตัวตนแบบสองตัวแปร (2-Factor Authentication) กับระบบพื้นฐาน CISCO เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
                        (Speaker: Name: Tirawat Suwannachote ,Company: Netway Communication)
14.30 - 14.45  - coffee break
14.45 - 15.45  - Identity Services Engine (Security solution ที่จะดูแลและปกป้อง ความปลอดภัยของระบบเครื่อข่ายทั้งหมด จากการโจมตี ทั้งจากภายนอก ภายใน และระหว่าง องค์กร)
                        (Speaker: Anutin Pimmahar ,Company:  ingrammicro )
15.45 - 16.30 - CCNA & How to applied Certified by Jodoi (Speaker: อาจารย์พรหมาสตร์ นามโคตร (อ.มาส)บริษัท โจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด )

สถานที่จัดงานสัมมนา The Palazzo Bangkok, ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ห้วยขวาง

บรรยาการฟรีสัมมนา ดูได้จาก link https://www.youtube.com/playlist?list=PLxTcKTJPFY7PSQecI2pDuXkOCBuaUMl4q

 

ร่วมทำบุญกับโจดอย

ครั้งที่ 1

โจดอยร่วมทำบุญให้น้องๆที่พัทยา มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
เลขที่ 384 หมู่6 ถนนสุขุมวิท กม.144 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ :038 423 468, 038 416 426
แฟ๊กซ์ :038 416 425, 038 716 204
อีเมล์ : info@thepattayaorphanage.org

 

ครั้งที่ 2

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
Home for Children with Disabilities.
เลขที่ 78/5 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ : 0-2583-8396 , 0-2583-7999 , 0-2583-2532 Fax : กด 115 ขอสัญญาณ
E-mail: webmaster@nontapum.com
E-mail: mail@nontapum.com ( ผู้บริหารบ้านนนทภูมิ )  

เตรียมพบกันในครั้งที่ 3 นะครับ

 

| ©2014 Jodoi IT&Service Co.,Ltd.